För patienter

Kostnadsfria besök

Det är kostnadsfritt för dig som patient och för dig som remittent från en annan tandvårdsenhet.

Patientinformation

  • För att bli behandlad av våra specialister behövs det en remiss från din ordinarie tandläkare
  • Det innebär att din ordinarie behandlande tandläkare eller läkare bedömer att det finns behov för specialisttandvård
  • På Älvsjö Pedodonti sätter vi omhändertagandet av dig som patient främst!
  • Första besöket är alltid ett planeringsbesök, där vi träffas för första gången och i lugn och ro kartlägger dina behov
  • Vi lägger upp en behandlingsplan plan tillsammans

 

Patientomhändertagande

Våra barnspecialister satsar framförallt på avancerat psykologisk omhändertagande av barn och ungdomar för att stärka deras positiva upplevelse av tandvård. Som komplement till omhändertagandet använder vi både lustgas- och Midazolamsedering, för att hjälpa patienten att klara av kritiska moment i behandlingen.

Vi är särskilt stolta över vår narkos verksamhet som har kortaste väntetider i hela Storstockholm.